fbpx
Artykuły naukowe,  Moje wianki

Naukowe wianki

Pisanie doktoratu było niegdyś połączone z koniecznością występowania na różnego rodzaju konferencjach oraz pisaniu artykułów naukowych. Minęły lata, przeszły kolejne reformy i teraz właściwie nie opłaca się pisać artykułów naukowych, bo lista punktowanych periodyków jest nieoczywista i trudno się dostać na ich łamy, książki zbiorowe się nie liczą w punktacji*, konferencje również. W ten oto sposób polska humanistyka postawiła podobno na jakość. No, zobaczymy… A mi po tym szalonym okresie zostało sporo naukowych wrażeń i przemyśleń. Przy czym nie spoczęłam na laurach i nadal robię to, co lubię (choć z kilkuletnią przerwą).

* Punkty to obecnie wyznacznik tego, czy coś jest wartościowe naukowo, czy nie.

Poniżej spis moich przemyśleń ujętych w ramy naukowe. Większość dotyczy dramatu i teatru, bo w tym się specjalizuję. Na pewno kilka z tych tekstów udostępnię. A gdy tylko pojawi się coś nowego, uzupełnię listę.

Artykuły teologiczne:

 1. Tajemnica Maryi w hymnach św. Efrema, „Salvatoris Mater” 3 (39) 2008, s. 161-179.
 2. Teologia symbolu w hymnach św. Efrema, „Atheneum Kapłańskie”, zeszyt 1 (602) tom 153, 2009.
 3. Życie jako rola. Prawdziwy aktor według Ojców Kościoła, [w:] Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga, M. Prussak, Warszawa 2010.
 4. Chrześcijańska kultura postchrześcijańska, „Literacje” 1(16) 2010.

Artykuły literaturoznawcze:

 1. Czasy wczesnopiastowskie w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego jako wyraz poszukiwania tożsamości w kontekście niektórych wcześniejszych prób romantycznych, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, Kraków 2007.
 2. W poszukiwaniu nowego sposobu myślenia. Inny bohater, inna opowieść, inna forma w dramaturgii Amelii Hertzówny, [w:] Literackie portrety Innego. Inny i Obcy w kulturze. Część 2., red. P. Kuciński, P. Cieliczko, Warszawa 2008.
 3. Dramat jako walka o Prawdę – „Igrzysko” Leopolda Staffa i „Wielki Król” Amelii Hertzówny, [w:] Poszukiwania świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. A. Malik, Lublin 2008.
 4. Religia czy wiara, mistyka czy mistycyzm – „W mrokach złotego pałacu czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego i „Zwiastowanie” Paula Claudela w kontekście mistyki św. Jana od krzyża i Mistrza Eckharta, [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego Modernizmu, red. H. Ratuszna, Toruń 2009.
 5. Historyczne odsłony wieczności – „W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego i „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Dramat w historii – historia w dramacie, red. K. Latawiec i in., Kraków 2009.
 6. Dramat prawdy słowiańskiej – „Swanta, czyli baśń o prawdzie” Maryli Wolskiej, [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009.
 7. Secesja jako sposób na syntezę sztuk w dramaturgii Amelii Hertzówny, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010.
 8. Wymiary miłości w dramaturgii Amelii Hertzówny – „Yseult o Białych Dłoniach” i „Wielki Król”, [w:] Zapomniany dramat, t.1, red. M.J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, Warszawa 2010.
 9. Bohater – aktor – performer. „Teatr w teatrze” w dramatach Szekspira i Wyspiańskiego w ujęciu estetyki performatywnej, [w:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, red. E. Łubieniewska, K. Latawiec, J. Waligóra, Kraków 2012.
 10. Pytania o tożsamość w czasach rozpadu – „Biała rękawiczka” Stefana Żeromskiego i „Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej”, „Kwartalnik Opolski” 2019, nr 2-3.

Redakcja naukowa

 1. Dramat zapomniany. (Re)intepretacje, red. M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2018.
 2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dramaty, t. 1 i 2. red. M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2019.

Opracowania tekstów i wstępy

 1. Współudział w redagowaniu i pisanie tekstów wprowadzających do książki Modernizm – spotkania. Antologia, red. E. Paczoska i L. Magnone, Warszawa 2008.
 2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna, [w:] tegoż, Dramaty, t. 1 i 2. red. M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2019.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *