fbpx
Fra Angelico
#kartkazesłowami

20 cytatów o Zmartwychwstaniu na Wielkanoc

Zostawiam Ci 20 cytatów w sam raz na wielkanocne życzenia. To fragmenty wierszy, pieśni, tekstów liturgicznych, homilii (starożytnych i współczesnych).


Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,
uweselił lud swój mile.
Alleluja, pochwalmy Pana. Alleluja.
(pieśń wielkanocna)


Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
(Sekwencja wielkanocna)


Oto radosne święto Paschy,
głoszą je wszystkie usta!
Pieśń za pieśnią płynie,
do nieba się wznosi
i sławi Pana światłości.
Chwała Mu, że niemi zaśpiewali!
(św. Efem)


Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować, alleluja!
(pieśń wielkanocna)


Bądź dla nas, Jezu, radością
i światłem Paschy wieczystej,
przyłącz do swego orszaku
na nowo łaską zrodzonych.
(hymn wielkanocny z Liturgii Godzin)


O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.
(Exultet)


Krzyż w kościele San Damiano w Asyżu

Dzień ten dniem świętym nazwano, pierwszym tygodnia, Królową i Panią, wszystkich świąt świętem, uroczystości uroczystością, w której błogosławimy Chrystusa na wieki.
(Jutrznia Paschalna)


Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,
zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
zaczerpnij życia w wiosny oddechu.
(Artur Oppman)


Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.
(Jan Paweł II)


Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!
(Exultet)


Zmartwychwstał Chrystus Król,
zakrólował nasz Bóg,
śmiercią zwyciężył śmierć,
życie nam dał na wieki.
(pieśń wielkanocna)


Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się w nim i weselmy.
(starożytny hymn wielkanocny)


Zmartwychwstań Jezu, w sercu moim,
skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi.
Zamiast grobowych, czarnych cieni
niech Twoje światło we mnie lśni”.
(Leopold Staff)

Dirk Bouts, Zmartwychwstanie (XV w.)
Dirk Bouts, Zmartwychwstanie (XV w.)

Nikt nie ma większej miłości, niż ten, kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół i On je za nas oddał. Za ciebie. Za mnie. Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia. Pozwól, by ci towarzyszył. On cię kocha. Wielkanoc, to Jezus żywy
(papież Franciszek)


Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
(J 11, 25-26)


Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz,
w wszelkim bycie zmartwychwstajesz.
(S. Wyspiański)


Oto człowiek został odebrany śmierci – oddany życiu.
Oto człowiek został odebrany grzechowi – oddany Miłości.
(Jan Paweł II)


Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród.
(Antyfona wielkanocna)


Zbawiciel stał się na krótko jednym z nas, byśmy dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności, żyli z Nim na zawsze.
Taka jest łaska niebiańskich tajemnic, taki dar Paschy, taka upragniona doroczna uroczystość, taki początek odrodzenia wszystkiego.
(starożytna homilia wielkanocna)


Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
(Łk 24,5-6)

Obraz na początku: Fra Angelico.
Krzyż w środku: z kościoła San Damiano w Asyżu.

Jeśli podobają Ci się te cytaty, podziel się nimi dalej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *